Domino Produkcja

Domino Wagon

Domino Reklamacje

Domino Nota

Domino Zamówienia


Stany magazynowe

mSprzedaż


Domino Framework

Strona główna
Kategoria: Desktop

Domino Nota

Program „Domino Nota” służy do tworzenia zestawień dokumentów handlowych oraz generowania not księgowych dla poszczególnych kontrahentów na podstawie procentowego ich udziału w wartości dokumentów.

Obecnie program jest wdrożeniem dedykowanym dla konkretnego klienta i współpracującym z programem Fakturowanie firmy Comped.

Główne cechy programu
- generowanie not księgowych na podstawie wystawionych faktur
- wydruki seryjne
- zestawienia

Integracja z programem Megavat:
- pobieranie danych słownikowych: towarów i kontrahentów
- wczytywanie wystawionych faktur

Funkcjonalność wspólna dla programów opartych na Domino
- export danych do plików Excel, pdf i innych
- szybkie wyszukiwanie, filtrowanie list
- grupowanie wg dowolnych kolumn
- definiowanie raportów
- definiowanie podgrup dla list (np filtry do podziału zamówień na zakończone, aktywne, podział klientów wg statusu, zamówienia od konkretnego klienta itp)
- kontrola uprawnień użytkowników

Data aktualizacji: 15-07-2007