Domino Produkcja

Domino Wagon

Domino Reklamacje

Domino Nota

Domino Zamówienia


Stany magazynowe

mSprzedaż


Domino Framework

Strona główna
Kategoria: Desktop

Domino Wagon

Program Domino Wagon i Domino Wagon PDA to aplikacje rejestrujące zdarzenia związane z rozładunkiem wagonów ze złomem w hutach i firmach zajmujących się skupem złomu.

Główne cechy programu:
- zbieranie wszystkich informacji związanych z przebiegiem rozładunku wagonów(samochodów)
- rejestrację czasu wykonywania czynności na poszczególnych etapach
- szybka identyfikacja stanu i położenia poszczególnych wagonów
- analizę efektywności wykonywania poszczególnych czynności

Integracja
Program może łączyć się i pobierać dane zewnętrzne np. baz danych systemów wagowych

Funkcjonalność wspólna dla programów opartych na Domino
- export danych do plików Excel, pdf i innych
- szybkie wyszukiwanie, filtrowanie list
- grupowanie wg dowolnych kolumn
- definiowanie raportów
- definiowanie podgrup dla list (np filtry do podziału zamówień na zakończone, aktywne, podział klientów wg statusu, zamówienia od konkretnego klienta itp)
- kontrola uprawnień użytkowników

Data aktualizacji: 15-07-2007