Domino Produkcja

Domino Wagon

Domino Reklamacje

Domino Nota

Domino Zamówienia


Stany magazynowe

mSprzedaż


Domino Framework

Strona główna
Produkty

Głowna oferta naszych produktów obejmuje aplikacje i systemy typu desktop w architekturze klient-serwer oparte na autorskim rozwiązaniu Domino Framework. Są to m.in.:
- Domino Produkcja
- Domino Wagon
- Domino Reklamacje
- Domino Nota
- Domino Zamówienia

Nowe kierunki rozwoju firmy to aplikacje dla urządzeń mobilnych i aplikacje internetowe czego przykładem są:
- mSprzedaż
- Stany magazynowe

Data aktualizacji: 15-07-2007